algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR ACTIVITEITEN WAARVOOR LAND VAN KALK BEMIDDELT EN PROMOOT

(zoals Via Marcus-Historische Safari, Stilte Safari, Ezelwandeling, E-bike huur Roger Flucken, Wijnproeverij en Rondleiding Wijngoed Fromberg)

Promotie en bemiddeling van activiteiten

Coöperatie Land van Kalk promoot en bemiddelt bij het maken van reserveringen betreffende accommodaties, vervoer, excursies, evenementen, musea, attracties et cetera. Het afhandelen van de betaling en eventuele annulering van de gereserveerde dienst verloopt via onze partner Visit Zuid-Limburg.

Boekingen

Er kunnen losse tickets worden gekocht via de website van Coöperatie Land van Kalk (www.landvankalk.com).
Groepen kunnen ook per mail een boeking doen. Met het sturen van een opdrachtbevestiging per mail door de opdrachtgever aan Coöperatie Land van Kalk komt de opdracht voor een groepsboeking tot stand. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de boeking.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Coöperatie Land van Kalk richt zich op en beperkt zich tot de bemiddelingsactiviteiten, tenzij Coöperatie Land van Kalk de dienst zelf levert. Het resultaat van de bemiddeling is een overeenkomst tussen de opdrachtgever enerzijds en de dienstverlener anderzijds terzake van de gereserveerde dienst. Coöperatie Land van Kalk is bij die overeenkomst geen partij.

Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener zijn de eventuele voorwaarden van de dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden stelt Coöperatie Land van Kalk op verzoek ter beschikking.

Tarieven en boekingskosten

Coöperatie Land van Kalk brengt boekingskosten in rekening.

Gebruik gegevens

De opdrachtgever zal tijdig alle voor het sluiten van de overeenkomst met de dienstverlener en de uitvoering daarvan benodigde gegevens aan Coöperatie Land van Kalk verstrekken. Coöperatie Land van Kalk zal deze gegevens uitsluitend gebruiken en opslaan voor het correct verzorgen van de boeking. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring

//

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN ACTIVITEITEN VAN COÖPERATIE LAND VAN KALK

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door onszelf georganiseerde activiteiten (zoals Sportieve Safari, Natuur Safari, BoerenLand van Kalk Safari, Hoogtepunten van het Land van Kalk Safari).

Voor de activiteiten die door een van onze leden of partners worden georganiseerd, gelden de voorwaarden van de betreffende dienstverlener en treden wij alleen op als promotiekanaal en/of bemiddelende partij.

Veilig gedrag

Deelnemers dienen de geldende verkeersregels op te volgen en worden aangesproken op onveilig gedrag.
Door gebruik te maken van onze diensten verplichten deelnemers zichzelf om de instructies van de ranger, die namens Coöperatie Land van Kalk een activiteit begeleidt, in het belang van ieders veiligheid ten allen tijde op te volgen.
Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en dienen daarnaar te handelen.

Risico van deelname

Deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan de activiteiten en zijn zich ervan bewust dat deelname aan deze activiteiten mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico inhouden.

Aansprakelijkheid

Zowel Coöperatie Land van Kalk als de rangers die namens Coöperatie Land van Kalk een activiteit begeleiden, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor lichamelijk of enig ander letsel aan deelnemers opgelopen tijdens onze activiteiten.

Gebruik van middelen

De deelnemer verklaart dat hij/zij tijdens het gebruik van onze diensten niet onder invloed is van enig middel zoals alcohol, drugs of medicatie die zijn lichamelijke gesteldheid kunnen beïnvloeden.

Gezondheidsklachten

De deelnemer verklaart dat hij/zij geen last heeft van medische problemen of gezondheidsklachten die negatief beïnvloed kunnen worden door verhoogde inspanning tijdens de tochten.

Schade door deelname

Coöperatie Land van Kalk is niet aansprakelijk voor schade aan protheses, brillen, contactlenzen of andere goederen, die tijdens de activiteiten optreden. De klant accepteert schade ontstaan door deelname aan de activiteit.

De deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor schade toegebracht aan zijn/haar (huur)fiets en zijn/haar goederen.

Verzekering

Deelnemers zijn niet via ons verzekerd voor enig lichamelijk letsel of materiële schade die ontstaat tijdens de activiteiten van Coöperatie Land van Kalk.