top of page

ALgemene voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR ACTIVITEITEN WAARVOOR LAND VAN KALK BEMIDDELT EN PROMOOT

Coöperatie Land van Kalk promoot en bemiddelt bij het maken van reserveringen en boekingen bij leden van de coöperatie. Het afhandelen van de betaling en eventuele annulering van de gereserveerde dienst verloopt via de aangegeven onderneming/organisatie zelf, hierin is Coöperatie Land van Kalk geen partij. Bij een aantal activiteiten c.q. arrangementen verloopt de directe online ticketverkoop via partner Smart Market b.v., dit staat altijd expliciet vermeld. Lees hier de algemene voorwaarden van Smart Market b.v.

MAATWERK VOOR GROEPEN

Groepen vanaf 6 personen kunnen het hele jaar rond, vrijblijvend een aanvraag doen voor een Safari onder begeleiding van een ranger van Coöperatie Land van Kalk. Hiervoor ontvangt de aanvrager een voorstel per mail, na akkoord op het voorstel van de aanvrager komt de groepsboeking tot stand. Indien er wegens onvoorziene omstandigheden (ziekte, overlijden of extreme weersomstandigheden) door aanvrager of aanbieder de boeking geannuleerd wenst te worden dan dient dit 48 uur voor het ingaan van de boeking, telefonisch door gegeven te worden aan de projectorganisatie.

 

TARIEVEN EN BOEKINGSKOSTEN

Coöperatie Land van Kalk brengt boekingskosten in rekening en communiceert de tarieven openbaar op de website www.landvankalk.com bij de betreffende dienst of activiteit. Kosten voor groepsboekingen (maatwerk) worden per mail verstrekt aan de aanvrager.

GEBRUIK GEGEVENS

De opdrachtgever zal tijdig alle voor het sluiten van de overeenkomst met de dienstverlener en de uitvoering daarvan benodigde gegevens aan Coöperatie Land van Kalk verstrekken. Coöperatie Land van Kalk zal deze gegevens uitsluitend gebruiken en opslaan voor het correct verzorgen van de boeking. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN ACTIVITEITEN VAN COÖPERATIE LAND VAN KALK

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door onszelf georganiseerde activiteiten (zoals de Safari's).

Voor de activiteiten die door een van onze leden of partners worden georganiseerd, gelden de voorwaarden van de betreffende dienstverlener en treden Coöperatie Land van Kalk alleen op als promotiekanaal en/of bemiddelende partij.

VEILIG GEDRAG

Deelnemers dienen de geldende verkeersregels op te volgen en worden aangesproken op onveilig gedrag.
Door gebruik te maken van onze diensten verplichten deelnemers zichzelf om de instructies van de ranger, die namens Coöperatie Land van Kalk een activiteit begeleidt, in het belang van ieders veiligheid ten allen tijde op te volgen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en dienen daarnaar te handelen.
 

RISICO VAN DEELNAME

Deelnemers nemen geheel op eigen risico deel aan de activiteiten en zijn zich ervan bewust dat deelname aan deze activiteiten mogelijk een verhoogd veiligheidsrisico inhouden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Zowel Coöperatie Land van Kalk als de rangers die namens Coöperatie Land van Kalk een activiteit begeleiden, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor lichamelijk of enig ander letsel aan deelnemers opgelopen tijdens onze activiteiten.

 

GEBRUIK VAN MIDDELEN

De deelnemer verklaart dat hij/zij tijdens het gebruik van onze diensten niet onder invloed is van enig middel zoals alcohol, drugs of medicatie die zijn lichamelijke gesteldheid kunnen beïnvloeden.
 

GEZONDHEIDSKLACHTEN

De deelnemer verklaart dat hij/zij geen last heeft van medische problemen of gezondheidsklachten die negatief beïnvloed kunnen worden door verhoogde inspanning tijdens de tochten.

SCHADE DOOR DEELNAME

Coöperatie Land van Kalk is niet aansprakelijk voor schade aan protheses, brillen, contactlenzen of andere goederen, die tijdens de activiteiten optreden. De klant accepteert schade ontstaan door deelname aan de activiteit. De deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor schade toegebracht aan zijn/haar (huur)fiets en zijn/haar goederen.
 

VERZEKERING

Deelnemers zijn niet via Coöperatie Land van Kalk verzekerd voor enig lichamelijk letsel of materiële schade die ontstaat tijdens de activiteiten van Coöperatie Land van Kalk.

Terug naar Homepage logo Land van Kalk

HOME

bottom of page